• video slide

Ders İçerikleri ve Yıllık Plan

KAMERA ÖNÜ OYUNCULUĞU DERS İÇERİKLERİ

 DİKSİYON: Diksiyon derslerinde ses ve nefes teknikleriyle başlanır. Oyuncu adayına, oyunculuk dersleri  için doğru diksiyonun temeli ve önemi kavratılır. Her öğrencinin yanlış telaffuz ettiği sesler belirlenerek bireysel reçeteler verilir. Okuma çalışmalarına geçildiğinde metin türüne göre vurgu ve tonlama biçimleri anlatılarak sinema dilinin farkı kavratılır. Böylece öğrencinin duyguda yapay telaffuza düşmemesi sağlanır.  Okuma çalışmaları daha sonra metnin anlamıyla birlikte duygu verme üzerine bir çalışmaya dönerek, replik verme bağlamında diksiyonla birlikte diğer konulara geçiş yapılır.

ZİHİN EGZERSİZLERİ:   Oyuncu adayına eğitimin başında çeşitli zihinsel egzersizler yaptırılarak, role ve sektöre hazırlanma bağlamında temel davranış kazandırılır. Bu egzersizler beynin birden fazla kısmının kullanımı üzerine tekniklerin öğretilmesiyle başlar, konsantrasyon teknikleriyle devam eder. Ardından ‘takım oyunu’ kavramı bilincini yerleştirecek çalışmalarla devam edilir.

CHEKHOV, STELLA ADLER, MORRIS VE MEİSNER TEKNİKLERİ:   Temel bilgileri alan oyuncu adayına belirli ve farklı oyunculuk tekniklerinden bahsedilir. Duygu ve replik ilişkisi, jest ve mimik kullanımı, göz oyunculuğu, buluş yapma gibi kavramların temeli bu derslerde atılır. Kitap ve film listesi verilererek ders harici bilgi edinme kaynakları paylaşılır.

KARAKTER YARATMA VE KARAKTER ÇÖZÜMLEME:  Bu derslerde oyuncu adayına öncelikle, karakter ve tip yaratma sürecinde gözlemin öneminden bahsedilir ve gözlem yapma yolları kavratılır. Bireysel gözlem, toplumsal gözlem ve sinema eserleri yoluyla gözlem yapma ve birikim edinme yolları öğretilir. Ardından biyo-psiko-sosyal çözümleme tekniği ile karakter yaratma ve çözümleme yöntemi somutlaştırılır. Örnek bir tablo üzerinden bir karakter yaratılır ve çözümlenir. Oyuncu adayına ödev verilir ve devam eden derslerde ödevler üzerindeki eksikler belirlenerek konunun kavranması pekiştirilir.   

EZBER TEKNİKLERİ VE DUYGU SKALASI:  Yukarıdaki dersleri kavramış olan oyuncu adayına önceki konularla arada nasıl bir bağ kurulması gerektiği kavratılarak, ezber ve duygu konuları işlenir. Senaryo ya da audition metnine nasıl yaklaşılması gerektiği, metnin duygu skalasının çıkarılması ve ezber teknikleri örnek metinler üzerinde verilir.

SENARYO ÇÖZÜMLEME: Bu derslerde, oyuncuya belli ölçüde yazar gözüyle bakma yetisi kazandırılır. Karakter yaratma ve çözümleme dersi hatırlatılarak arada bağ kurulması sağlanır. Ardından senaristin hazırlık süreci, düşünme şekli ve mesaj kavramından bahsedilir. Klasik dramatik yapının evreleri anlatılılarak oyuncu adayının senaryoya sağlıklı yaklaşımı hedeflenir. Metin çözümleme üzerine çalışma tekrarlanır. İzleme listesinde verilen filmler yorumlanır.

TANITIM VİDEOSU VE ROL AUDİTİONU: Bu derslerde, rolü almak üzerine teknik bilinç kazandırmak amaçlanır. Bir projenin seçimleri esnasında doğru videoyu gönderen adayın diğer adayların nasıl önüne geçebileceği anlatılır. Videoları çekerken kostüm, aksesuar, ışık, telefonu tutma şekli, tavır ve duruş belirlenir.  Gelecek olan metne yaklaşım ve rolü yorumlama, ezber tekniği, duygu skalası ve metin çözümleme üzerinde durulur. En hızlı ve doğru biçimde rolü almak üzerine çalışılır. Oyuncu adayı kamera karşısına geçerek bilgilerini tatbik etme imkanı bulur. Ayrıca role seçilme sürecinde, sektörel şartlara göre adayın nasıl davranması gerektiği anlatılır.

SET ADABI VE SET HİYERARŞİSİ: Bu derslerde, oyuncu adayına set adabını ve hiyerarşisini bilmenin, oyunculuk teknikleri kadar önemli olduğu kavratılır. Sektörün genel durumundan, setin işleyişi ve set içindeki hiyerarşi tüm ayrıntılarıyla anlatılarak oyuncu sektöre tavır bağlamında hazırlanır. Eğitim boyunca bu çok önemli konuya yeri geldikçe atıf yapılır. Oyuncu adayının sektör içindeki hata payını en aza indirmek amaçlanır.

TÜRLERİN ANLATIMI: Dram, korku ve komedi türleri öncelikle teorik anlatımla verilir.  Doğaçlama dersleri yoluyla teori pekiştirilir. Aday türün kendine has tarzını anladıktan sonra sahne çekimlerine geçilir ve bu sahneler yorumlanarak adayda türlerin yerine oturması sağlanır.

KAMERA ÖNÜ OYUNCULUĞU TEKNİKLERİ VE ÇEKİMLER: Dersler, teorik konuların ardından çekim ve görüntülerin yorumlanması şeklinde ilerler. Böylece  set provası da yapılmış olunur. Adaylar, çalışmanın durumuna göre tek veya birden fazla kişi olarak sahne çalışır ve kamera karşısına geçerler. Burada  ilk amaç, adayın setten önce kameraya alışması ve heyecanını yenmesidir. Çekim derslerinden sonra ise izleme ve yorumlama dersi yapılır. Böylece aday, hatalarını ve eksiklerini kendini izlemek ve profesyonel yorum almak kaydıyla görmüş olur.   Çekimler yapılırken kamera önü çekim teknikleri ve terimler çalışılır, adaya kadraj ve açı bilgisi kazandırılır.

      SET PROVALARI: Adayların sette yaşanabilecek her şeyi prova etmesi ve oyunculuk tekniklerini geliştirmesi amacıyla kısa filmler çekilir.  Filmden önce okuma provaları ve reji çalışması yapılır. Çekimlerin ardından izleme ve yorumlama yapılır.