Eğitimler

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ/KONSERVATUVAR OYUNCULUK BÖLÜMLERİNE HAZIRLIK EĞİTİMİ

 Eğitim Programında

– Ses-nefes, diyafram çalışmaları

– Diksiyon alıştırmaları

– Doğaçlama

– Mimik çalışmaları

– Rol-sahne çalışmaları

– Dans

– Mülakat Teknikleri

-Genel Kültür ve Tiyatro Bilgisi bulunmaktadır.

Konservatuvar ve Güzel Sanatlara Hazırlık Eğitiminin sonunda sınava yönelik bir dram ve bir komediden oluşan iki parça ve bir şiir hazırlanmaktadır. Eğitim süresi 12 aydır. Bu bölümün öğrencileri ‘’özel yetenek’’ sınavı ile kabul edilmektedir.

KAMERA ÖNÜ OYUNCULUK EĞİTİMİ

Eğitim; konuşma sanatı teknikleri ile başlar. Ardından, hareket, mimik, jest, tiyatro oyunculuğu ve kamera önü oyunculuğu arasındaki farklar, doğal oyunculuk, kamera önü oyunculuk biçimleri, meditatif konsantrasyon dersleri ile devam eder. Karakter yaratma , karakter çözümleme, film çözümleme ve karaktere bürünme çalışmaları bitiminde, çekim teknikleri, sufle alma, yönetmen-oyuncu ilişkisi, doğaçlama, hızlı ezberleme teknikleri, mülakat teknikleri ve sinema tarihi dersleri verilir. Bu bölümün öğrencileri sürekli olarak kamera karşısında pratik çalışma disiplini edinirler. Son olarak, eğitimin tamamını kapsayacak biçimde bir tez konusu verilir ve öğrencinin tez projesi ile ders sürecindeki başarı ortalaması esas alınarak diploma notu belirlenir. Diploma derecesi yüksek olan öğrencilerin menajerliği okulumuz tarafından üstlenilerek, kendilerine sektör içerisinde çalışma ortamı sağlanır. Eğitimin süresi 9 aydır. Ayrıca bu bölümün mezunları yapım şirketimizin kadrolarında yer alırlar. Bölüm öğrencileri ”özel yetenek” sınavı ile kabul edilmektedir.

SENARYO YAZARLIĞI

Sinema ve dizi sektörüne yeni ve orijinal fikirler katacak senaristler yetiştirmeyi amaçlayan programdır.
Dersler sanat ve yazma kavramlarının tanıtılmasıyla başlar.  Ders dönemi boyunca teorik eğitim, uygulamalı eğitimle birlikte devam eder. Mesaj yaratma, tema-konu kavramları, karakter yaratma, karakter çözümleme, mekan algısı, zaman algısı, diyalog teknikleri işlenir. İşlenen her bir konu örnek eserlerle birlikte somutlaştırılır. Eğitimin uygulamalı kısmında öğrenciler, oyunculuk bölümleriyle birlikte kendi kısa filmlerini çekerler. Böylece senarist adaylarının teorik bilgilerini uygulamada görme imkanı olur. Eğitim 6 ay sürer. Eğitime yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir. Mezuniyetin ardından öğrencimiz yapım şirketimizin yazı grubuna katılır.
BUY NOW